ฟังเพลงสากล  Gym Class Heroes - Stereo Hearts ft. Adam Levine [MV] เพลงสากล 2011
ฟังเพลงสากล Gym Class Heroes - Stereo Hearts ft. Adam Levine [MV] เพลงสากล 2011

ฟังเพลงสากล mv เพลงสากล เพลงสากลใหม่: MV เพลงสากลใหม่, : Top 10 Music video เพลงสากลฮิต, : เพลงสากล รวมศิลปิน, : เพลงสากลใหม่ : ฟังเพลงสากล Gym Class Heroes - Stereo Hearts ft. Adam Levine [MV] เพลงสากล 2011

ฟังเพลงสากล Gym Class Heroes - Stereo Hearts ft. Adam Levine [MV] เพลงสากล 2011 ฟังเพลงสากล เพลงสากลใหม่

ฟังเพลงสากล Gym Class Heroes - Stereo Hearts ft. Adam Levine [MV] เพลงสากล 2011
เพลงสากลออนไลน์, เพลงสากล, ฟังเพลงสากลใหม่, ฟังเพลงออนไลน์, เพลงสากลฮิต, Gym Class Heroes, Stereo Hearts, Adam Levine , mv, audio, lyrics

ฟังเพลสากลใหม่ Gym Class Heroes - Stereo Hearts ft. Adam Levine
เพลงสากลฮิต Gym Class Heroes - Stereo Hearts ft. Adam Levine
MV เพลงสากล Gym Class Heroes - Stereo Hearts ft. Adam Levine
เพลงสากล 2011 Gym Class Heroes - Stereo Hearts ft. Adam Levine
ฟังเพลงสากล Gym Class Heroes - Stereo Hearts ft. Adam Levine [Lyrics] เพลงสากล 2011
My heart’s a stereo
It beats for you, so listen close
Hear my thoughts in every note

Make me your radio
Turn me up when you feel low
This melody was meant for you
Just sing along to my stereo

[Travie McCoy]
If I was just another dusty record on the shelf
Will you blow me off and play me like everybody else
If I ask you to scratch my back, could you manage that
Like it read well, check it Travie, I can handle that
Furthermore, I apologize for any skipping tracks
It’s just the last girl that played me left a couple cracks
I used to used to used to used to, now I’m over that
Cause holding grudges over love is ancient artifacts

If I could only find a note to make you understand
I’d sing it softly in your ear and grab you by the hand
Keep it stuck your head, like your favorite tune
And know my heart is a stereo that only plays for you

[Chorus]
My heart’s a stereo
It beats for you, so listen close
Hear my thoughts in every note

Make me your radio
Turn me up when you feel low
This melody was meant for you
Just sing along to my stereo

Oh oh oh oh To my stereo
Oh oh oh oh So sing along to my stereo

[Travie McCoy]
If I was an old-school, fifty pound boombox
Would you hold me on your shoulder, wherever you walk
Would you turn my volume up in front of the cops
And crank it higher everytime they told you to stop
And all I ask is that you don’t get mad at me
When you have to purchase mad D batteries
Appreciate every mixtape your friends make
You never know we come and go like we’re on the interstate

I think finally found a note to make you understand
If you can hit it, sing along and take me by the hand
Keep myself inside your head, like your favorite tune
And know my heart is a stereo that only plays for you

[Chorus]
My heart’s a stereo
It beats for you, so listen close
Hear my thoughts in every note

Make me your radio
Turn me up when you feel low
This melody was meant for you
Just sing along to my stereo

Oh oh oh oh To my stereo
Oh oh oh oh So sing along to my stereo

[Bridge]
I only pray you never leave me behind (Never leave me)
Because good music can be so hard to find (So hard to find)
I take your hand and pull it closer to mine
Thought love was dead, but now you’re changing my mind

[Chorus]
My heart’s a stereo
It beats for you, so listen close
Hear my thoughts in every note

Make me your radio
Turn me up when you feel low
This melody was meant for you
Just sing along to my stereo

Oh oh oh oh To my stereo
Oh oh oh oh So sing along to my stereo
ฟังเพลงสากล Gym Class Heroes - Stereo Hearts ft. Adam Levine [MV and Lyrics] เพลงสากล 2011

ฟังเพลงสากล ฟังเพลงสากล Gym Class Heroes - Stereo Hearts ft. Adam Levine [MV] เพลงสากล 2011 เพลงสากลใหม่
MV เพลงสากล : , , , , , , , , , ,

Post a comment