ฟังเพลงสากล Right There – Nicole Scherzinger Feat. 50 Cent [MV] เพลงสากล 2011
ฟังเพลงสากล Right There – Nicole Scherzinger Feat. 50 Cent [MV] เพลงสากล 2011

ฟังเพลงสากล mv เพลงสากล เพลงสากลใหม่50 Cent เพลงสากล, : MV เพลงสากลใหม่, : Top 10 Music video เพลงสากลฮิต, : เพลง R&B สากล : ฟังเพลงสากล Right There – Nicole Scherzinger Feat. 50 Cent [MV] เพลงสากล 2011

ฟังเพลงสากล Right There – Nicole Scherzinger Feat. 50 Cent [MV] เพลงสากล 2011 ฟังเพลงสากล เพลงสากลใหม่

ฟังเพลงสากล Right There – Nicole Scherzinger Feat. 50 Cent [MV] เพลงสากล 2011
เพลงสากลออนไลน์, เพลงสากล, ฟังเพลงสากลใหม่, ฟังเพลงออนไลน์, เพลงสากลฮิต, Right There, Nicole Scherzinger, 50 Cent, mv, audio, lyrics

ฟังเพลสากลใหม่ Right There – Nicole Scherzinger Feat. 50 Cent
เพลงสากลฮิต Right There – Nicole Scherzinger Feat. 50 Cent
เพลงสากล 2011 Right There – Nicole Scherzinger Feat. 50 Cent

ฟังเพลงสากล Right There – Nicole Scherzinger Feat. 50 Cent [Lyrics] เพลงสากล 2011
50, Nicole
It’s just another one
Another number one
(50 Cent)
I’m complex, difficult to understand
I don’t know if me or
Just the make up of a man
I wanna it in the morning
Right early I want it
I rise as the sunrise
Baby now get up on it
Give to me good
Shawty work it like it should
You follow instructions
Then I follow instructions
The ultimate seduction
More kissing and touching
Feels super natural
First chance I’m at you
Come here baby and be my baby
And be my baby oh oh oh
Come here baby put your hands on my body
Hands on my body oh oh oh
Right there keep it right there
I love when you put it right there oh oh oh
Yeah yeah oh oh oh
Yeah
(Nicole)
Me like the way that you hold my body
Me like the way that you touch my body
Me like the way that you kiss my yeah yeah yeah yeah me like it
Me like the way that he put it on me
Me like the way that he push up on me
Me like the way that he goin’ down down down down down
No you never gonna let no girl
Take him from me
Never gonna let no girl steal him form me
Never gonna let the girl keep the close now
I tell’em eh eh don’t too close now
Come here baby and be my baby
And be my baby oh oh oh
Come here baby put your hands on my body
Hands on my body oh oh oh
Right there keep it right there
I love when you put it right there oh oh oh
Yeah yeah oh oh oh
Yeah
(Nicole)
I like the way that you talk dirty
Don’t wash your mouth I I like it dirty
You like to please yeah I like that yeah yeah yeah yeah me like it
I like the way that you keep me coming
That yeah you so good you had me running
Me like the way that he goin’ down down down down down
No I ain’t never gonna let no girl take him from me
Never gonna let no girl steal him from me
Never gonna let the girl keep the close now
I tell’em eh eh don’t too close now
Come here baby and be my baby
And be my baby oh oh oh
Come here baby put your hands on my body
Hands on my body oh oh oh
Right there keep it right there
I love when you put it right there oh oh oh
Yeah yeah oh oh oh
Yeah
(50 Cent)
I like it when you freaky
I’m freaky
I’ll explore your body completely
Til you feel like you need me
Chest to chest
I reckon I get to kiss you in neck
Come correct to make a sweat
It’s making us wet
Say my name, say my name
Positions we change
I ain’t joking girl, I’m stroking
I ain’t playing no games
Jackpot, backshot
Still roughly taken
My pleasure is pleasing you
You should feel the same too
Do we know how to work it?
You got that got that
Put it on you work it
You got that got that
Do you feel good for your let down good for you yeah
He got that got that
All my girls if you mad put it down let me hear you say yeah
All my girls if you mad put it down let me hear you say yeah
Do we work that like you like that?
When you got up on that you do you right back?
Say yeah all my girls say yeah
Come here baby and be my baby
And be my baby oh oh oh
Come here baby put your hands on my body
Hands on my body oh oh oh
Right there keep it right there
I love when you put it right there oh oh oh
Yeah yeah oh oh oh
Yeah
ฟังเพลงสากล Right There – Nicole Scherzinger Feat. 50 Cent [MV and Lyrics] เพลงสากล 2011

ฟังเพลงสากล ฟังเพลงสากล Right There – Nicole Scherzinger Feat. 50 Cent [MV] เพลงสากล 2011 เพลงสากลใหม่
MV เพลงสากล : , , , , , , , , , ,

Post a comment